Zpět na hlavní stránku

Petice a komunisté

Během vyšetřování se několikrát protnuli osudy studentů a dalších aktérů případu s komunisty

Ředitel uvádí v trestním oznámení:

Facebook str. 20 - Alžběta Nová: Nenechte gympl ztrouchnivět v komunistických kolejích. Ať žije SSSR (slánská studentská sametová revoluce)!

S komunismem nemá škola ani ředitel nic společného. Toto tvrzení mne jako osobu velmi poškozuje, osobně se mne dotýká a hrubě mne uráží. Spojuje mne to s komunistickým přesvědčením - v KSČ jse NIKDY nebyl, s tímto přesvědčením jsem v přímém rozporu.

V mém komentáři na veřejně přístupném Facebookovém statusu jsem k tomu uvedl:

Výpis výroků z Facebooku, který je citován na ujma-za-petici.cz, tento konkrétní výrok vůbec neobsahuje, protože jsem to psal řadu týdnů před tím, než jsem se dostal k trestnímu oznámení, a vůbec mne nenapadlo, že tohle si může někdo vzít jako osobní útok a uvést ho tak význačným způsobem v oznámení. Všimněte si výrazů velmi poškozuje a hrubě uráží a zvažte znění paragrafu o pomluvě v trestním zákoně. A od obránců pana ředitele bych chtěl vědět, jak někdo může toto napsat 40 dnů od vášní vzbuzených peticí, dlouholetý ředitel gymnázia a člověk s bezesporu velmi vysokým IQ. Pokud chcete znát jeden z důvodů mé současné zarputilosti, tak tady ho vidíte.

Přímý rozpor s komunistickým přesvědčením ovšem řediteli nebránil předvolat na podporu svého trestního oznámení dva svědky s velmi bohatou komunistickou minulostí: Danuši Marušákovou a Vladimíra Němce.

Na zasedání zastupitelstva města, kde jsme se pokoušeli získat zastupitele na stranu stíhaných studentů k hlavním zastáncům ředitele patřili zastupitelé za KSČM, k tomu tehdy naše stránky uvedly:

Komunisté tvrdí: Kritici slánského gymnázia neuspěli ... jedná se o účelovou kampaň několika osob, takže se hrdě hlásím k tomu, že vedu kampaň za účelem odvolání ředitele, protože výchovu k občanským ctnostem považuji za stejně důležitou jako odborné znalosti. Ředitel podávající trestní oznámení na studenty nemůže vychovávat k občanským ctnostem.

A znovu odpovídám zastupiteli za KSČM, RSDr. Ladislavu Peškovi, který se ptal, kde jsem se schovával 17. listopadu 1989: prohlížel jsem si obrněné transportéry na Národní třídě, zkoušel si sprint a experimentálně ověřil, že je skvělé, když je venku pořádná zima, takže člověk dostává obuškem přes zimní bundu.

Vyšetřování za petici dozorovala státní zástupkyně s komunistickou minulostí

Celé vyšetřování probíhalo tak dlouho zejména zásluhou dozorující státní zástupkyně Niny Brozové, které musel být případ nakonec odebrán Krajským státním zastupitelstvím, protože odmítala řídít se pokyny respektující změnu společenského zřízení v České republice.

V seznamu státních zástupců s komunistickou minulostí publikovaných ministerstvem spravedlnosti se mj. uvádí:

Okresní státní zastupitelství v Kladně
JUDr. BROZOVÁ Nina

Její zástupkyně je rovněž vedena jako státní zástupce s komunistickou minulostí.

Ústavního soud ve svém nálezu I.ÚS 517/10 ze dne 15. 11. 2010 jasně upozorňuje na význam členství v KSČ při vyšetřování některých trestních činů: Poskytování informací o členství soudců v KSČ, které lze aplikovat i na státní zástupce:

Další citace z tohoto nálezu uvádíme zde.