Udej bližního svého

Akce na podporu vyšetřovaných členů petičního výboru:
http://ujma-za-petici.cz

Úterý - 30. červenec 2013
Slaný a Česká Republika


8. říjen 2013: Policie začala rozesílat oznámení, že jsem se nedopustil trestného činu pomluvy, když jsem mj. tvrdil, že ředitel gymnázia ve svém trestním oznámení jmenoval konkrétní studenty a tvrdil o nich, že mu způsobili závažnou újmu (a tedy žádá pro ně až 2 roky nepodmíněně)

Moji výpověď na policii a sdělení o ukončení vyšetřování naleznete zde.

V pondělí 2. září 2013 jsem se dostavil k podání vysvětlení na stanici kriminální policie v Zlonicích ve věci ŠETŘENÍ K MOŽNÉ POMLUVĚ za stránky ujma-za-petici.cz.

Hlavní body mé výpovědi:

Poslední paragraf z mého vysvětlení cituji celý:

"O podaném trestním oznámení na mé webové stránky ujma-za-petici.cz vím, a pokud ředitel má pravdu v tom, že ve svém oznámení nejmenuje konkrétní studenty a že netvrdí, že mu způsobili závažnou újmu, tak jsem se bezpochyby dopustil trestného činu pomluvy a to prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků."

Občané, kteří na mne podali trestní oznámení, jsou předvoláváni k podání vysvětlení ve dnech 29. srpna a 3. září na policejní stanici ve Zlonicích, tedy stejnou stanici, která vede vyšetřování studentů.
30. červenec 2013 - Trestní oznámení řady občanů byla přijata policí ve Slaném, akce se ocitla na titulní straně Kladenského deníku, psalo se o ní v Mladé Frontě DNES, tiskovou zpávu první otiskly Parlamentní listy. Kladenský deník rovněž publikoval fotogalerii celé akce.

Náš právní systém obsahuje paragrafy zákonů, které sice reagují na skutečné problémy, ale za ochranu, kterou nabízejí, platíme příliš vysokou cenu.

§184 - Pomluva (40/2009 Sb. - trestní zákoník) je velmi nebezpečným příkladem takového paragrafu. Ačkoliv následky pomluvy mohou být závažnější než u řady trestných činů, možnost jeho zneužití jako štítu před veřejnou kritikou je příliš vysoká. Před pomluvou se může občan bránit u občanského soudu, který poskytuje postiženým dostatečnou ochranu. Návrh trestního zákona schváleného v roce 2009 paragraf za pomluvu neobsahoval, stejně jako není přítomen v trestním právu řady vyspělých států. Do našeho trestního práva byl údajně vrácen až na nátlak některých politiků.

Pokud však může být tento paragraf zneužíván jako trestající rákoska za veřejnou kritiku, může být ve stejném duchu použit i jako prostředek obhajoby občanů, na jejichž čest tato rákoska dopadá. Již několik měsíců se snažím hájit mladé občany města Slaného vystavené trestnímu stíhání za členství v petičním výboru. Za tímto účelem provozuji webové stránky http://ujma-za-petici.cz a jsem přesvědčen o tom, že všechny na stránkách uváděné informace jsou buď pravdivá fakta nebo hodnotící soudy, na jejichž ověření jsem vynaložil značné úsilí

Pokud může být paragraf §184 (Pomluva) využíván k tomu, aby se za peníze daňových poplatníků vedla vyšetřování, jejichž účelem je snaha o umlčení veřejné kritiky, domnívám se, že mám stejné právo žádat, aby policie za peníze daňových poplatníků ověřila, že stránky neobsahují žádné pomluvy nebo aby mi dala možnost obhajoby před soudem.

Prosím proto občany naší země, abych mohl využít této možnosti tím, že na mne podají trestní oznámení pro pomluvu podle §184. Text trestního oznámení na mou osobu přikládám níže. Osobní doručení trestního oznámení na policejní stanici je zajisté nepříjemná zkušenost. Mohu Vás také ujistit, že z budoucího vyšetřování a případného soudního sporu mám nepříjemý pocit. Jsou však chvíle, kdy by člověk měl podpořit své názory skutkem, který nese určitou závažnost.

Text oznámení na moji osobu je téměř doslova převzat z první stránky trestního oznámení ředitele Milana Dundra na petenty a diskutující studenty (ředitelovo oznámení má celkem 5 stran a 19 příloh). Zmínky o petici a facebookové diskuzi byly nahrazeny odkazy na http://ujma-za-petici.cz a na vyjádření ředitele Dundra. Jméno jednoho z bývalých studentů jsem nahradil jménem vlastním.

Trestní stíhání ve věci petice a následné diskuze nese datum 30. července 2012. Prosím tedy, abyste trestní oznámení na mou osobu podávali pouze ve výročí tohoto oznámení - 30. července 2013. Cílem akce není plýtvat časem policie, ale krátkodobou a jednorázovou akcí demonstrovat podporu vyšetřovaným spoluobčanům.

Jelikož trestní oznámení bylo mířeno proti bývalým a současným studentům gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném, chtěl bych požádat všechny, kteří se rozhodli vyjádřit svoji podporu, aby zvážili možnost podat toto oznámení na policejní stanici ve Slaném, 30. července 2013 - ve 12:00.

Návrhy trestního oznámení na moji osobu:

Doc. Linhart velmi pěkně rozebírá důvody pro podání trestního oznámení na mou osobu na svém blogu v časopise Respekt.

Dr. Ing. Miloslav Nič
občan České Republiky
obcanske.info@gmail.com

Další informace

Oznámení na sociální síti Facebook a mé vybrané komentáře